Άγιος Ευστάθιος, Αγία Θεοπίστη (η σύζυγος του), Άγιοι Αγάπιος και Θεόπιστος (τα παιδιά του)

agioieustathiostheopistitheopistosagapios01-1-e1379510500512

Ο άγιος Ευστάθιος ήταν αξιωματούχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έζησε και ήθλησε επί αυτοκράτορος Τραϊανού, μαζί με την οικογένεια του (117).

Αρχικά ονομαζόταν Πλακίδας και η γυνίκα του Τατιανή. Όταν κάποτε κυνηγούσε ένα ελάφι, είδε στα κερατά του να φέρει σταυρό και άκουσε μία φωνή που τον καλούσε στην ορθή πίστη. Ο αυτοκράτωρ Τραϊανός τότε τον καθαίρεσε από την θέση του και τον εξόρισε χωρίζοντας τον από την οικογένεια του. Αργότερα ο Τραϊανός ανακάλεσε τον ευφυή Ευστάθιο στην θέση του, προκειμένου να αντιμετωπίσει εξωτερικούς κινδύνους. Καθ’ οδόν, ο Ευστάθιος κατάφερε να σμίξει με την οικογένεια του. 

eystathios_oikogeneia1_mesa

Οταν ανέβηκε στον αυτοκρατορικό θώκο ο Αδριανός, απαίτησε από τον Ευστάθιο να παραστεί στις θυσίες των ειδωλολατρικών θεών. Ο Ευστάθιος,  και η οικογένεια του αρνήθηκαν και βασανίστηκαν. 

medtort1

Πηγή: maiandrioi.blogspot.com

Τελικά, μαρτύρησαν μέσα σε χαλκό πυρακτωμένο βουν.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. 
Ἀγρευθεῖς οὐρανόθεν πρὸς εὐσέβειαν ἔνδοξε, τὴ τοῦ σοὶ ὀφθέντος δυνάμει, δι’ ἐλάφου Εὐστάθιε, ποικίλους καθυπέστης πειρασμούς, καὶ ἤστραψας ἐν ἄθλοις ἱεροίς, σὺν τὴ θεία σου συμβίω καὶ τοὶς υἱοίς, φαιδρύνων τοὺς βοώντας σοι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ δείξαντι σὲ ἐν παντί, Ἰὼβ παμμάκαρ δεύτερον.