Άγιος Καλλίστρατος και οι σαράντα εννέα Μάρτυρες

272

 

Ο Άγιος Καλλίστρατος έζησε επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284 – 304 μ.Χ.). Καταγόταν από ευσεβή οικογένεια Καρχηδονίων, με προσήλωση στις ηθικές αρχές και τις παραδόσεις του Χριστιανισμού.

Με την ενηλικίωση του, υπηρέτησε στον Ρωμαϊκό στρατό, όπου διακρίθηκε για την ευσέβεια του. Η βαθιά προσήλωση του στον Τριαδικό Θεό υπήρξε αιτία για τον σκληρό βασανισμό του. Η θαυματουργή διάσωση του Αγίου Καλλιστράτου από την θάλασσα, όπου τον έριξαν δεμένο οι βασανιστές του, προκάλεσε την μεταστροφή 49 Ρωμαίων στρατιωτών στον Χριστιανισμό. Αυτοί ήθλησαν δι’ αποκεφαλισμού, μαζί με τον Άγιο Καλλίστρατο και τιμώνται εξίσου ως μάρτυρες. 

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος γ’. 
Τῷ θείῳ Πνεύματι, περιφραξάμενος, Μάρτυς Καλλίστρατε, λαμπρῶς ἠρίστευσας, καταβολῶν τὸν δυσμενῆ, σοφία τῶν σῶν ἀγώνων ὅθεν καὶ προσήγαγες, τῷ Χριστῷ ὡς θυμίαμα, δῆμον παναοίδιμον, Ἀθλητῶν πιστευσάντων σοί, μεθ’ ὧν ὑπὲρ ἠμῶν ἐκδυσώπει, τῶν εὐφημούντων σὲ ἐν ὕμνοις.