Ιωαννης Βηλαράς, Πόσο σ’ αγαπώ (ποιήμα)

book_rose_2012_09_01

Εγνώρισες, κυρά μου, το πόσο σ’ αγαπώ;
Ή θέλεις να τ’ ακούσης να σου το ματαειπώ:

Εγώ δεν αποσταίνω, αυτό το «σ’ αγαπώ»
χίλιες φορές την ώρα εσένα να το ειπώ.

Ως τόσο να ηξέρης, το πόσο σ’ αγαπώ
των αδυνάτων είναι σωστά να σου ειπώ.

Καθώς εγώ μ’ αλήθεια, κυρά μου, σ’ αγαπώ,
καμμιά στον κόσμον άλλος, δε σφάλλω να το ειπώ.

Μόν’ τάχα νάρθη η ώρα που αυτό το «σ’ αγαπώ»
οχ το χρυσό σου στόμα πώς ήκουσα να ειπώ!