Μετάσταση Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

b_2031_13097

Πηγή εικόνας: http://www.byzantinemuseum.gr/

 

Η εκκλησία μας σήμερα τιμά την μετάσταση του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Ο Ιωάννης έγραψε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, αλλά και τις τρεις φερώνυμες Επιστολές της Καινής Διαθήκης. Πρόκειται για τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου, που παρευρισκόταν στην Σταύρωση μαζί με την Παναγία. 

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προείδε την μετάσταση του ενώ βρισκόταν στην Έφεσο και οδήγησε τους μαθητές του έξω από την πόλη. Αφού μπήκε ζωντανός σε έναν τάφο, παρέδωσε το πνεύμα του. Οι μαθητές τού απέδωσαν τις νεκρικές τιμές.