Αντωνίνος Πίος

Antoninus Pius (Museo del Prado) 01

   Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αντωνίνος Πίος γεννάται στις 19 Σεπτεμβρίου 86 μ. Χ., στο Lanuvium της Ιταλίας. Ο Αντωνίνος Πίος, μέλος της δυναστείας των Αντωνίνων, συνέδεσε το όνομα του με την επέκταση του Imperium Romanum στην Μαυριτανία, την Ιουδαία, την Γερμανία, την Δακία και την Βρετανία.

   Ο Αντωνίνος Πίος (86-161 μ. Χ.) ήταν γιός του υπάτου Titus Aurelius Fulvus. Τον πατέρα του τον έχασε νωρίς. Την ανατροφή του ανέλαβε ο παππούς του, ύπατος Gnaeus Arrius Antoninus. Ο Αντωνίνος Πίος ακολούθησε μία τυπική πολιτική καριέρα, για έναν Ρωμαίο πατρίκιο: εξελέγη τιμητής και πραίτωρας, κατόπιν (το 120 μ. Χ.) ύπατος. Από τον αυτοκράτορα Αδριανό (76-138 μ. Χ.), προήχθη σε ανθύπατο. Υπό τον τίτλο αυτό, υπηρέτησε στην Ιταλία και την ασία (134-135 μ. Χ.). Ανακηρύχθη αυτοκράτορας, στις 11 Ιουλίου 138 μ. Χ.

   Ο Αντωνίνος Πίος μερίμνησε για την ανέγερση σημαντικών μνημείων και την πρόοδο των επιστημών και των τεχνών. Παράλληλα, καθιέρωσε την λατρεία του προκατόχου του, αυτοκράτορα Αδριανού, ως ισοθέου. Ο Πίος πέθανε στις 7 Μαρτίου 161 μ. Χ.