25 Σεπτεμβρίου-Οσία Ευφροσύνη

 

64

Πηγή εικόνας: apantaortodoxias.blogspot.com

Η Οσία Ευφροσύνη καταγόταν από εύπορη οικογένεια και έζησε στα χρόνια του Θεοδοσίου του μικρού (5ος αι. μ. Χ.). Από μικρή, αγαπούσε τον Θεό. Έτσι, αντιτάχθηκε στην επιθυμία του πατρός της να την παντρέψει. Μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς και, μεταμφιεσμένη σε άνδρα, κατέφυγε σε ανδρικό μοναστήρι, όπου μόνασε επι 38 έτη με το όνομα Σμάραγδος. Διακρίθηκε για την αυταπάρνηση και την αγάπη προς τον πλησίον.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ’.
Ἐν σοὶ Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ᾽ εἰκόνα· λαβοῦσα γὰρ τὸν σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καὶ πράττουσα ἐδίδασκες, ὑπερορᾷν μὲν σαρκός, παρέρχεται γάρ· ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτoυ· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὁσία Εὐφροσύνη τὸ πνεῦμά σου.