Category Archives: Εορτολόγιο

Άγιος Καλλίστρατος και οι σαράντα εννέα Μάρτυρες

272

 

Ο Άγιος Καλλίστρατος έζησε επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284 – 304 μ.Χ.). Καταγόταν από ευσεβή οικογένεια Καρχηδονίων, με προσήλωση στις ηθικές αρχές και τις παραδόσεις του Χριστιανισμού.

Με την ενηλικίωση του, υπηρέτησε στον Ρωμαϊκό στρατό, όπου διακρίθηκε για την ευσέβεια του. Η βαθιά προσήλωση του στον Τριαδικό Θεό υπήρξε αιτία για τον σκληρό βασανισμό του. Η θαυματουργή διάσωση του Αγίου Καλλιστράτου από την θάλασσα, όπου τον έριξαν δεμένο οι βασανιστές του, προκάλεσε την μεταστροφή 49 Ρωμαίων στρατιωτών στον Χριστιανισμό. Αυτοί ήθλησαν δι’ αποκεφαλισμού, μαζί με τον Άγιο Καλλίστρατο και τιμώνται εξίσου ως μάρτυρες. 

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος γ’. 
Τῷ θείῳ Πνεύματι, περιφραξάμενος, Μάρτυς Καλλίστρατε, λαμπρῶς ἠρίστευσας, καταβολῶν τὸν δυσμενῆ, σοφία τῶν σῶν ἀγώνων ὅθεν καὶ προσήγαγες, τῷ Χριστῷ ὡς θυμίαμα, δῆμον παναοίδιμον, Ἀθλητῶν πιστευσάντων σοί, μεθ’ ὧν ὑπὲρ ἠμῶν ἐκδυσώπει, τῶν εὐφημούντων σὲ ἐν ὕμνοις.

Μετάσταση Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

b_2031_13097

Πηγή εικόνας: http://www.byzantinemuseum.gr/

 

Η εκκλησία μας σήμερα τιμά την μετάσταση του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Ο Ιωάννης έγραψε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, αλλά και τις τρεις φερώνυμες Επιστολές της Καινής Διαθήκης. Πρόκειται για τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου, που παρευρισκόταν στην Σταύρωση μαζί με την Παναγία. 

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προείδε την μετάσταση του ενώ βρισκόταν στην Έφεσο και οδήγησε τους μαθητές του έξω από την πόλη. Αφού μπήκε ζωντανός σε έναν τάφο, παρέδωσε το πνεύμα του. Οι μαθητές τού απέδωσαν τις νεκρικές τιμές. 

25 Σεπτεμβρίου-Οσία Ευφροσύνη

 

64

Πηγή εικόνας: apantaortodoxias.blogspot.com

Η Οσία Ευφροσύνη καταγόταν από εύπορη οικογένεια και έζησε στα χρόνια του Θεοδοσίου του μικρού (5ος αι. μ. Χ.). Από μικρή, αγαπούσε τον Θεό. Έτσι, αντιτάχθηκε στην επιθυμία του πατρός της να την παντρέψει. Μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς και, μεταμφιεσμένη σε άνδρα, κατέφυγε σε ανδρικό μοναστήρι, όπου μόνασε επι 38 έτη με το όνομα Σμάραγδος. Διακρίθηκε για την αυταπάρνηση και την αγάπη προς τον πλησίον.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ’.
Ἐν σοὶ Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ᾽ εἰκόνα· λαβοῦσα γὰρ τὸν σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καὶ πράττουσα ἐδίδασκες, ὑπερορᾷν μὲν σαρκός, παρέρχεται γάρ· ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτoυ· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὁσία Εὐφροσύνη τὸ πνεῦμά σου.

24 Σεπτεμβρίου-Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος

agia_thekla

Πηγή εικόνας: www.imlemesou.org

 

Η αγία Θέκλα έζησε τον 1ο αι. μ. Χ., στο Ικόνιο Μικράς Ασίας. Οι γονείς της ήταν εθνικοί. Η αγία ασπάστηκε τον Χριστιανισμό λόγω της γνωριμίας της με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος κήρυττε στην οικία του γείτονα της Ονησιφόρου. Μόλις οι οικείοι της αντελήφθησαν οτι ασπάστηκε τον Χριστιανισμό, προσπάθησαν να την μεταστρέψουν. Η αγία εγκατέλειψε τον μνηστήρα της και ακολούθησε τον Απόστολο στην Αντιόχεια της Πισιδίας.  Εκοιμήθη εν ειρήνη, πλήρης ημερών.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. 
Τοῦ Παύλου συνέκδημος, ὡς καθαρα τὴν ψυχήν, καὶ πρώταθλος πέφηνας, ἐν γυναιξὶν εὐκλεῶς, Χριστὸν ἀγαπήσασα, σὺ γὰρ τῆς εὐσέβειας, πτερωθεῖσα τῷ πόθῳ, ἤθλησας ὑπὲρ φύσιν, Ἰσαπόστελε Θέκλα διὸ σὲ ὁ Πανοικτίρμων νύμφην ἠγάγετο.

23 Σεπτεμβρίου-Σύλληψη του Τιμίου Ιωάννη Προδρόμου

239_syllipsis_timiou_prodromou

Πηγή εικόνας: http://www.agioskosmas.gr/

Στις 23 Σεπτεμβρίου, τιμάται η μνήμη της θαυμαστής Σύλληψης του Αγίου Τιμίου Ιωάννη Προδρόμου. Ήταν γιός ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, του Ζαχαρία, που ήταν Ιερέας και της Ελισάβετ. Άγγελος Κυρίου φανερώθηκε στον Ζαχαρία και του ανήγγειλε, ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκίρτησε δυσπίστησε, γιατι η γυναίκα του ήταν στείρα και γριά. Τότε ο άγγελος του είπε ότι για να τιμωρηθεί η δυσπιστία του, μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού, αυτός θα έμενε κωφάλαλος. Πράγματι, η Ελισάβετ γέννησε το βρέφος μετά από εννέα μήνες. Στην περιτομή του παιδιού, οι συγγενείς θέλησαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία. Όμως, ο Ζαχαρίας, έγραψε επάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Τότε, λύθηκε η γλώσσα του και δόξασε το όνομα του Κυρίου. 

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. 
Ἡ πρώην οὐ τίκτουσα, στεῖρα εὐφράνθητι, ἰδοὺ γὰρ συνέλαβες, Ἡλίου λύχνον σαφῶς, φωτίζειν τὸν μέλλοντα, πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, ἀβλεψίαν νοσοῦσαν, χόρευε Ζαχαρία, ἐκβοῶν παρῥησίᾳ· Προφήτης τοῦ Ὑψίστου ἐστίν, ὁ μέλλων τίκτεσθαι.

21 Σεπτεμβρίου-Άγιος Ευσέβιος

 

%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%ad%ce%b2%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%83%ce%b1%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ac%cf%81%cf%84%cf%85%cf%82-02

Ο Άγιος Ευσέβιος, έζησε επί του αιρετικού αυτοκράτορα Κωνσταντίου. Εκάρη επίσκοπος Σαμοσάτων, αλλά κατόπιν καθαιρέθηκε λόγω της επικράτησης του Αρείου. Μετά τον θάνατο του Κωνσταντίου, στον αυτοκρατορικό θώκο κάθισε ο Ιουλιανός ο λεγόμενος Παραβάτης, ο οποίος τιμούσε τα είδωλα. Τότε νέες διώξεις άρχισαν για τον Ευσέβιο πολύ χειρότερες από τις προηγούμενες. όμως ο Άγιος παρέμεινε το ίδιο ακλόνητος. Επί αυτοκράτορος Ουάλεντος, απομακρύνθηκε για δευτερη φορα από τον Επισκοπικό θρόνο και εξορίστηκε. Εκοιμήθη το έτος 380 μ.Χ., κατόπιν επίθεσης μίας αιρετικής γυναίκας. 

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. 
Σοφίας τοῦ Πνεύματος, καταυγασθεῖς τῷ φωτί, τὸν λόγον ἐτράνωσας, τῆς εὐσέβειας ἠμίν, Εὐσέβιε ἔνδοξε, σὺ γὰρ ἱεραρχήσας, εὐσεβῶς τὴ Τριάδι, ἤθλησας θεοφρόνως, καὶ τὴν πλάνην καθεῖλες. Καὶ νῦν Πάτερ δυσώπησον, σώζεσθαι ἅπαντας.

21 Σεπτεμβρίου-Προφήτης Ιωνάς

21b1_profitisionas

Πηγή εικόνας: www.pemptousia.gr

Σήμερα τιμάται η μνήμη του Προφήτη Ιωνά. Έζησε επί των βασιλέων Αμασίου και Ιεροβοάμ. Είναι ο πέμπτος μεταξύ των μικρών λεγόμενων προφητών. Σε ένα ταξίδι του με πλοίο, έπιασε μεγάλη τρικυμία. Τότε έριξαν κλήρο, για να δουν ποιος είναι υπεύθυνος του κάκου που τους βρήκε. Και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά, που είχε παρακούσει τη διαταγή του Θεού. Τότε τον έριξαν στη θάλασσα και η τρικυμία σταμάτησε. Αλλά και τον Ιωνά, τον κατάπιε ένα μεγάλο κήτος χωρίς να τον φάει και μετά τρεις μέρες και νύκτες τον έβγαλε στην ξηρά σώο και αβλαβή. Εκοιμήθη στην γη Σαραάρ και τάφηκε μέσα σε σπηλιά. 

Άγιος Ευστάθιος, Αγία Θεοπίστη (η σύζυγος του), Άγιοι Αγάπιος και Θεόπιστος (τα παιδιά του)

agioieustathiostheopistitheopistosagapios01-1-e1379510500512

Ο άγιος Ευστάθιος ήταν αξιωματούχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έζησε και ήθλησε επί αυτοκράτορος Τραϊανού, μαζί με την οικογένεια του (117).

Αρχικά ονομαζόταν Πλακίδας και η γυνίκα του Τατιανή. Όταν κάποτε κυνηγούσε ένα ελάφι, είδε στα κερατά του να φέρει σταυρό και άκουσε μία φωνή που τον καλούσε στην ορθή πίστη. Ο αυτοκράτωρ Τραϊανός τότε τον καθαίρεσε από την θέση του και τον εξόρισε χωρίζοντας τον από την οικογένεια του. Αργότερα ο Τραϊανός ανακάλεσε τον ευφυή Ευστάθιο στην θέση του, προκειμένου να αντιμετωπίσει εξωτερικούς κινδύνους. Καθ’ οδόν, ο Ευστάθιος κατάφερε να σμίξει με την οικογένεια του. 

eystathios_oikogeneia1_mesa

Οταν ανέβηκε στον αυτοκρατορικό θώκο ο Αδριανός, απαίτησε από τον Ευστάθιο να παραστεί στις θυσίες των ειδωλολατρικών θεών. Ο Ευστάθιος,  και η οικογένεια του αρνήθηκαν και βασανίστηκαν. 

medtort1

Πηγή: maiandrioi.blogspot.com

Τελικά, μαρτύρησαν μέσα σε χαλκό πυρακτωμένο βουν.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. 
Ἀγρευθεῖς οὐρανόθεν πρὸς εὐσέβειαν ἔνδοξε, τὴ τοῦ σοὶ ὀφθέντος δυνάμει, δι’ ἐλάφου Εὐστάθιε, ποικίλους καθυπέστης πειρασμούς, καὶ ἤστραψας ἐν ἄθλοις ἱεροίς, σὺν τὴ θεία σου συμβίω καὶ τοὶς υἱοίς, φαιδρύνων τοὺς βοώντας σοι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ δείξαντι σὲ ἐν παντί, Ἰὼβ παμμάκαρ δεύτερον.